Mis on refleksioon?

Reflekteerimine tähendab, et õpilased saavad teadlikuks oma mõtlemisprotsessidest ja suudavad need teistele läbipaistvaks teha. See võimaldab hinnata õppimise “miks” ja “kuidas” ning seda, mida selle tulemusena tuleb teha. Reflekteerimine järgneb kergesti enesehindamisele või kaaslaste hindamisele. Selline töö aitab suurepäraselt siduda erinevate teemade mõistmist omavahel ja seostada neid üksikisikuga sügavamal, isiklikumal tasandil. See hõlbustab tehtud töö ja selle mõju mõistmist. (Flockton, 2009)

Kaks põhilisemat refleksiooni vormi on (SCU Library, 2022):

 • refleksioon tegevuse kaudu- kohtumine õppuriga on näide sellisest refleksioonist. Refleksioon tegevuse kaudu kasutab probleemide lahendamiseks vaatlust, kuulmist ja/või puudutust. Nagu terapeutiline arutluskäik, hõlmab see probleemi lahendamist, mis viib praktiku enesetaju, väärtuste ja uskumuste muutumiseni.
 • tegevuse refleksioon- see refleksiooni vorm toimub pärast sündmust. Seega nõuab see aega, mis võib olla keeruline. Siiski on see professionaalse kasvu jaoks ülioluline.

Refleksiooni eelised

 • Enesehinnangu tõstmine õppimise kaudu.
 • Julgustab õpilasi mõtisklema, mis soodustab professionaalset arengut, mis toob kaasa produktiivsema töö klassis.
 • Edendab teooria ja praktika integreerimist ja struktureeritud teadmiste loomist ning soodustab terviklikku, individuaalset ja paindlikku lähenemist õppimisele.
 • Pakub vahendeid või mehhanismi, mille kaudu nad saavad suhelda ja kinnitada praktika ja praktiliste teadmiste tähtsust.
 • Edendab kriitilist mõtlemist ja aitab õppijatel otsuste tegemisel edasi liikuda.

Reflektsiooni kasutades näeb õpetaja õpilaste sooritust, käitumist ja vajadusi-nähes samal ajal õpilase enda isiksust ehk reflektsioon võib parandada õpilase-õpetaja suhet. Refleksiooni saab ka kasutada tunni põnevamaks tegemisel. Näiteks eelmises tunnis õpitu meeldetuletamine mängu kaudu, kus õpilased saavad aktiivselt kaasa mõelda ja oma teadmisi aktiveerida (Di Pardo Léon-Henri, n.d).

Refleksiooni puudused

 • Reflekteeriv praktika võib põhjustada psühholoogilist stressi.
 • Sage mõtisklus negatiivsete küsimuste üle.
 • Protsessi saab manipuleerida, et saavutada praktika prognoositud tulemused.
 • Refleksioon nõuab pingutust ja aega, kuid peaksid seda peaks pidama investeeringuks iseenda arenguks.

Refleksioon ei ole tagasiside

Kui refleksioon on tagasivaade õppeprotsessi tegevusse ning selle parendamiseks siis tagasiside on kahe kindla osapoole suhtlus. Tagasiside eesmärgiks on anda oma nägemus mingi olukorra, kogemuse jne üle (Tartu Ülikool, n.d).

Kuidas on refleksioon kasulik õpetajale

Reflekteerimine võib anda toimuva õppeprotsessi kohta põhjalikuma hinnangu kui pelgalt teadmiste jälgimine. See võimaldab hinnata konkreetse haridusliku lähenemise pikaajalist elujõulisust, mis põhineb õpilaste ja õpetaja isiklike kogemuste hindamisel, ning seostada neid õpitulemustega. sel viisil on võimalik planeerida õppimist pika aja jooksul prospektiivselt, kandes üle retrospektiivse õppimise hindamise käigus saadud kogemused.

 

Kokkuvõtteks

Reflekteerimine on suurepärane vahend nii õpilase või õpetaja hetkeolukorra hindamiseks kui ka andmete kogumiseks tulevase töö planeerimiseks. See on täpne, kuid algstaadiumis keeruline vahend. Probleemiks on see, et selle kasutamiseks on vaja valmisolekut ja kogemusi ning aega selle rakendamiseks. 

Lisaks haridusele on see vahend erinevate käitumistegurite korrigeerimiseks või asjaosaliste vaheliste arusaamatuste vältimiseks. Koos klassikalisemate haridusvahenditega, nagu hindamine, on see uskumatult võimas vahend, mille abil saab peaaegu reaalajas koostada edasise koolituse plaane ja programme, sealhulgas kohandada programmi koolituse ajal.

 

Allikad:

Te Riu Roa and Lester Flockton (2009) The New Zealand Curriculum. Allikas:

https://assessment.tki.org.nz/Assessment-for-learning/Assessment-for-learning-in-practice/Reflection-on-the-learning/(tab)/Essential-components

Advantages, Disadvantages and Process of Self Reflection. (15.02.2020). Allikas:

 https://samploon.com/advantages-disadvantages-and-process-of-self-reflection/

Tartu Ülikool (kuupäev puudub). Tagasisidestamisest. Allikas:

https://sisu.ut.ee/vaartuskommunikatsioon/3-tagasisidestamisest

SCU Library (18. 01 2022. a.). Reflective Practice. Allikas:

https://libguides.scu.edu.au/reflectivepractice/types

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.